DREAM.17

第11試合 ライト級ワンマッチ

5分3R

AOKI SHINYA
青木 真也
180cm/69.8kg
/
VS
1本勝 判定勝 判定勝 1本勝

80.65%

9.68%

0%

9.68%

第10試合 フェザー級ワンマッチ

5分3R

VS
1本勝 判定勝 判定勝 1本勝

16.13%

45.16%

22.58%

16.13%

第9試合 フェザー級ワンマッチ

5分3R

UNO CAOL
宇野 薫
172cm/65.0kg
/
VS
LION TAKESHI
リオン 武
173cm/65.0kg
/
1本勝 判定勝 判定勝 1本勝

9.68%

38.71%

25.81%

25.81%

第8試合 ウェルター級ワンマッチ

5分3R

VS
1本勝 判定勝 判定勝 1本勝

58.06%

22.58%

6.45%

12.90%

第7試合 ライト級ワンマッチ

5分3R

VS
1本勝 判定勝 判定勝 1本勝

61.29%

22.58%

9.68%

6.45%

第6試合 ミドル級ワンマッチ

5分3R

VS
1本勝 判定勝 判定勝 1本勝

6.45%

22.58%

12.90%

58.06%

第5試合 バンタム級世界トーナメント1回戦

5分3R

TOKORO HIDEO
所 英男
170cm/60.5kg
/
VS
1本勝 判定勝 判定勝 1本勝

32.26%

45.16%

3.23%

19.35%

第4試合 バンタム級世界トーナメント1回戦

5分3R

VS
1本勝 判定勝 判定勝 1本勝

19.35%

74.19%

3.23%

3.23%

第3試合 バンタム級世界トーナメント1回戦

5分3R

VS
1本勝 判定勝 判定勝 1本勝

67.74%

16.13%

12.90%

3.23%

第2試合 バンタム級世界トーナメント1回戦

5分3R

VS
1本勝 判定勝 判定勝 1本勝

19.35%

22.58%

16.13%

41.94%